Yttrande Patentlagsutredningen

Print

FICPI Swedens yttrande avseende Patentlagsutredningens delbetänkande SOU 2013:48

– Patentlagen och det enhetliga europeiska patentsystemet

 

Här kan du även läsa om SPOFs och SUFs svar i ärendet.