Årsmöte 2012

Thursday November 15 at 08:00, to Thursday November 15 at 08:45

Föredragningslista för årsmötet:

1. Årsmötet öppnas

2. Val av ordförande vid årsmötet

3. Val av protokollförare

4. Val av två justerare

5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande

6. Förvaltningsberättelse

7. Redogörelse för det förväntade ekonomiska resultatet för 2012, budget för 2013

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

9. Beslut om avgift för 2013

10. Val av ordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter

11. Val av revisor och revisorssuppleant

12. Behandling av ev. inkomna motioner och/eller övriga frågor

13. Årsmötet avslutas

 

Klicka här för att få föredragningslistan som pdf-fil.

Venue

  • Venue: Westmanska palatset
  • Address: Holländargatan 17
  • City: Stockholm
You are here: Events Previous Meetings Årsmöte 2012

FICPI Sweden

Please contact us via e-mail.

E-mail: info@ficpisweden.se

LinkedIn

FICPI worldwide

Holbeinstrasse 36-38, 4003 Basel, Switzerland

Website: www.ficpi.org
E-mail: contact@ficpi.org

FICPI Network

Follow us and our network via social media and expand your own network.

Twitter @FICPIr